فایل سافت

آموزش لاراول

428
1 فروش

برای راحتی کاربران، فروشگاه فایل سافت ۱۰۱ کلیپ آموزشی لاراول را از یوتیوب دانلود کرده و در اختیار کاربران ایرانی قرار داده است


15,000 تومان – خرید محصول

آموزش فارسی لاراول- فایل سافت

آموزش فارسی لاراول- فایل سافت


۱۰۱ کلیپ آموزشی لاراول از پارس کلیک

 

برای راحتی کاربران، فروشگاه فایل سافت ۱۰۱ کلیپ آموزشی لاراول را از یوتیوب دانلود کرده و در اختیار کاربران ایرانی قرار داده است که این عزیزان بتوانند بدون درگیر شدن با مسائل فیلترینگ، این آموزشها را با قیمت بسیار ارزان و با سرعت بسیار بالا از سرورهای قدرتمند فایل سافت دریافت و استفاده کنند.

پس از خرید محصول، این کلیپ ها در ۱۳ بخش ۵۰۰ مگابایتی قابل دانلود می باشد. 

فهرست کلیپ های آموزشی لاراول به شرح زیر است:

 

عنوان کلیپ

مدت

۱- لاراول چیست؟ ۰۰:۰۹:۴۶
۲- نصب لاراول و اولین پروژه ۰۰:۰۹:۴۳
۳- استفاده از PHPStorm و لاراول ۰۰:۱۱:۱۹
۴- اولین مسیر و نما در لاراول ۰۰:۰۹:۳۶
۵- تنظیمات PHPStorm و لاراول ۰۰:۰۳:۱۶
۶- پس کردن داده ها و Blade در لاراول ۰۰:۱۰:۳۶
۷- از مسیر به کنترلر در لاراول ۰۰:۱۰:۵۰
۸- طرح بندی در لاراول ۰۰:۰۷:۵۸
۹- مقدمات CSS و JS در لاراول ۰۰:۱۷:۵۳
۱۰- مقدمات کار با دیتابیس در لاراول ۰۰:۲۷:۵۴
۱۱- داده ها، Eloquent و Route Model Binding در لاراول ۰۰:۱۶:۴۴
۱۲- رابطه های دیتابیس در لاراول ۰۰:۲۶:۰۴
۱۳- فرم در لاراول ۰۰:۲۳:۱۵
۱۴- شش روش ذخیره داده های مرتبط در لاراول ۰۰:۱۳:۲۱
۱۵- بروزرسانی داده ها در لاراول ۰۰:۲۱:۱۴
۱۶- بارگذاری مشتاق Eager Loading در لاراول ۰۰:۱۸:۲۷
۱۷- معتبر سازی فرم Validation در لاراول ۰۰:۲۵:۲۳
۱۸- تصدیق عضویت در لاراول ۰۰:۲۴:۰۰
۱۹- میان افزار یا Middleware در لاراول ۰۰:۲۷:۱۴
۲۰- کلید خارجی یا Foreign Key در لاراول ۰۰:۱۷:۲۴
۲۱- معرفی Session, Partials, Helpers و Flash در لاراول ۰۰:۱۹:۲۱
۲۲- همه چیز در مورد Elixir در لاراول ۰۰:۱۸:۵۶
۲۳- رابطه ی Many To Many در لاراول ۰۰:۲۳:۱۶
۲۴- فانکشن attach و detach در لاراول ۰۰:۱۸:۲۸
۲۵- فانکشن sync در لاراول ۰۰:۰۹:۵۹
۲۶- استفاده از کتابخانه Select2 در لاراول ۰۰:۰۹:۲۹
۲۷- چگونگی استفاده از خدمات در لاراول ۰۰:۱۸:۰۶
۲۸- تزریق سرویس ها با Blade در لاراول ۰۰:۲۱:۳۰
۲۹- کافی و ES6 با Elixir در لاراول ۰۰:۲۰:۲۸
۳۰- تست با PHPUnit در لاراول ۰۰:۱۶:۴۰
۳۱- کتابخانه Faker در لاراول ۰۰:۱۷:۴۴
۳۲- ساخت دستور برای Artisan در لاراول ۰۰:۱۲:۳۷
۳۳- اسم گذاری Routes در لاراول ۰۰:۱۲:۰۹
۳۴- فهرست کنترل دسترسی ACL در لاراول ۰۰:۲۱:۱۳
۳۵- فهرست کنترل دسترسی و Policy در لاراول ۰۰:۱۲:۴۷
۳۶- مبحث وظیفه و اجازه قسمت اول در لاراول ۰۰:۲۹:۴۶
۳۷- مبحث وظیفه و اجازه قسمت دوم در لاراول ۰۰:۱۸:۰۵
۳۸- معرفی Service Providers در لاراول ۰۰:۲۴:۱۰
۳۹- مسیرهای مجازی در لاراول ۰۰:۱۳:۴۲
۴۰- محدود کردن API در لاراول ۰۰:۱۱:۴۹
۴۱- استفاده از Throttle در لاراول ۰۰:۰۵:۴۵
۴۲- استفاده از Accessors و Mutators در لاراول ۰۰:۱۴:۱۶
۴۳- مبحث Array Validations در لاراول ۰۰:۱۵:۴۱
۴۴- دسترسی به API توسط Token در لاراول ۰۰:۱۹:۰۳
۴۵- برنامه ریزی یا Scheduling در لاراول ۰۰:۲۱:۳۴
۴۶- رویدادها و شنونده ها Event Listener در لاراول ۰۰:۲۸:۴۸
۴۷- استفاده از تنظیمات و Contracts در لاراول ۰۰:۱۷:۴۰
۴۸- استفاده از پارامترها در Middleware در لاراول ۰۰:۱۴:۲۹
۴۹- استفاده از RESTful کنترلر در لاراول ۰۰:۱۴:۱۸
۵۰- معرفی Job در لاراول ۰۰:۱۸:۲۵
۵۱- کار با Database Transaction در لاراول ۰۰:۱۷:۱۴
۵۲- تکنیک های Eloquent قسمت اول در لاراول ۰۰:۱۸:۵۲
۵۳- تکنیک های Eloquent قسمت دوم در لاراول ۰۰:۱۹:۵۰
۵۴- تکنیک های Eloquent قسمت سوم در لاراول ۰۰:۲۷:۰۴
۵۵- کار با Redis و Cache در لاراول ۰۰:۱۴:۲۰
۵۶- کار با Node, Redis و Socket io در لاراول ۰۰:۱۸:۳۸
۵۷- انتشار با Redis در لاراول ۰۰:۱۱:۳۹
۵۸- استفاده از browserSync در لاراول ۰۰:۰۹:۴۹
۵۹- ساخت پروژه در لاراول ۰۰:۲۲:۲۶
۶۰- خانه تکانی در لاراول ۰۰:۰۸:۵۰
۶۱- چارچوب بندی و مسیر سازی در لاراول ۰۰:۰۹:۴۵
۶۲- ساخت فرم برای پروژه لاراول ۰۰:۱۳:۴۰
۶۳- کلاس کشورها داخل فرم لاراول ۰۰:۱۴:۴۳
۶۴- ساخت جدول ها در لاراول ۰۰:۰۷:۲۲
۶۵- ساخت رابطه در لاراول ۰۰:۱۶:۲۰
۶۶- ولیدیشن در لاراول ۰۰:۱۶:۴۶
۶۷- نمایش پیام مختصر قسمت اول در لاراول ۰۰:۲۹:۰۳
۶۸- نمایش پیام مختصر قسمت دوم در لاراول ۰۰:۲۰:۰۳
۶۹- ساخت Scope در لاراول ۰۰:۲۴:۰۳
۷۰- استفاده از Dropzone.JS با لاراول ۰۰:۱۴:۲۸
۷۱- ذخیره مسیر عکسها در دیتابیس در لاراول ۰۰:۲۳:۲۷
۷۲- تکنیک های Refactoring در لاراول ۰۰:۲۳:۳۳
۷۳- ثبت و ورود به سیستم در لاراول ۰۰:۱۹:۵۳
۷۴- توضیحات در مورد Auth در لاراول ۰۰:۱۸:۵۰
۷۵- کار با Image Intervention در لاراول ۰۰:۱۹:۳۵
۷۶- اشتراک گذاری متغیر برای تمام نماگرها در لاراول ۰۰:۱۲:۱۳
۷۷- اجازه روش اول در لاراول ۰۰:۲۲:۳۰
۷۸- اجازه روش دوم با Traits در لاراول ۰۰:۱۶:۳۵
۷۹- اجازه روش سوم با Form Request در لاراول ۰۰:۰۹:۳۹
۸۰- نمایش فرم آپلود با استفاده از اجازه در لاراول ۰۰:۱۰:۳۹
۸۱- باز هم تکنیک Refactoring در لاراول ۰۰:۲۰:۵۲
۸۲- اشکال زدایی رابطه در لاراول ۰۰:۲۰:۳۳
۸۳- نمایش عکس های بزرگ در لاراول ۰۰:۱۵:۱۶
۸۴- اتمام پروژه با Delete در لاراول ۰۰:۲۰:۰۵
۸۵- تاریخ و تقویم فارسی در لاراول ۰۰:۱۹:۱۹
۸۶- ساخت Slug در لاراول قسمت اول ۰۰:۲۵:۰۰
۸۷- ساخت Slug در لاراول قسمت دوم ۰۰:۲۸:۲۶
۸۸- کار با Pjax در لاراول ۰۰:۱۹:۱۹
۸۹- ایمیل در لاراول ۰۰:۲۳:۰۷
۹۰- کار با Browserify در لاراول ۰۰:۱۶:۳۸
۹۱- تایید ایمیل کاربر در لاراول ۰۰:۵۲:۱۳
۹۲- وسعت های محلی و سراسری در لاراول ۰۰:۲۳:۳۰
۹۳- صفحه بندی Pagination در لاراول ۰۰:۳۱:۲۸
۹۴- انگولار و لاراول ۰۰:۴۳:۳۴
۹۵- مرتب کردن داده های جدولی در لاراول ۰۰:۳۵:۰۴
۹۶- فرق Cookie _ Session _ Cache در لاراول ۰۰:۲۸:۰۱
۹۷- کار با Basic Authentication در لاراول ۰۰:۰۷:۵۷
۹۸- داینامیک کردن کلاس active سی اس اس در لاراول ۰۰:۱۳:۳۸
۹۹- مبحث Soft Delete در لاراول ۰۰:۲۳:۵۵
۱۰۰- کلاس Redirector در لاراول ۰۰:۱۳:۵۸
۱۰۱- همه چیز درباره Composer و پی اچ پی ۰۰:۳۳:۰۴
۱۰۲- رابطه Has Many Through در لاراول ۰۰:۰۷:۴۳
۱۰۳- رابطه Polymorphic در لاراول ۰۰:۲۲:۵۶
۱۰۴- فرق بین Encryption با Hash در لاراول ۰۰:۱۵:۰۳
۱۰۵- کار با Queues در لاراول ۰۰:۲۳:۰۸
۱۰۶- کار با Beanstalkd در لاراول ۰۰:۲۶:۵۳
۱۰۷- کار با Failed Queue در لاراول ۰۰:۱۵:۳۴
۱۰۸- کار با Collections در لاراول ۰۰:۱۴:۰۳
۱۰۹- لاگین توسط GitHub در لاراول ۰۰:۲۶:۳۱
۱۱۰- ادمین پنل در لاراول ۰۰:۱۴:۳۵

تعداد کلیپ ها 101
حجم 6.32 گیگا بایت
زبان فارسی
دیدگاه بسته شده است!